Henri Persel

DIDONA I ENEJ

Libreto: Nahum Tejt

Knjaževsko srpski teatar, Kragujevac, Srbija

- Premijera: 16. 5. 2018. -

Dirigent: Nemanja Mitrašević

Reditelj: Tadija Miletić

Scenograf i kostimograf: Aleksa Jevtić

Didona: Zorica Beloica
Enej: Dimitrije Viktor Aksentijević
Belinda: Ljubica Gašparović-Jevtović / Iskra Sretović
Druga žena: Ksenija Milenković / Agnes Sekelj
Čarobnica: Aleksandra Dimić
Prva veštica: Lidija Jevremović Sofija
Druga veštica: Tatjana Milovan
Duh: Aleksa Jevtić
Mornar: Mihajlo Jocić
image

Horski ansambl: Iskra Sretović, Agnes Sekelj, Vanja Filipović, Tatjana Obradović, Katarina Jeremić, Anđela Stojanović, Hristina Vlašković, Jelena Mihajlović, Mihajlo Jocić, Ivan Marković, Aleksa Jevtić, Bogdan Davinić, Dimitrije Vasković, Bojan Đurić, Stefan Rakonjac, Petar Petrović

Orkestar Muzičke škole „dr Miloje Milojević” koncermajstor Natalija Mišić

Vanja Marković, Vesna Bjeletić, Dragana Blagojević, Nevena Paunić, Sandra Stoiljković, Maja Milanović, Dušan Tomić, Anastasija Radisavljević, Smiljana Pavlović, Anastasija Vučković, Vladimir Spasić, Marija Catić, Ljubica Grbović, Nevena Kostić, Mina Popović, Isidora Filipović, Milica Jeković, Uroš Jovanović, Alan Tomić

Rukovodilac projekta: Lidija Jevremović Sofija

Klavirska saradnja i čembalo: Milica Lawrence · Organizator: Miljan Beloica · Inspicijent: Aleksandar Tomašević · Realizator: Ivan Karadžić · Vokalni mentor: Lidija Jevremović Sofija · Vokalni saradnik: Tatjana Milovan · Dizajn svetla: Nikola Manić · Realizacija zvuka: Audiomat · Video produkcija reklame: Miloš Dašić · Realizacija videa: Nemanja Janković i Blackrooster studio · Prevod: Mirjana Krstić · Titl: Aleksa Đuranović · Majstor pozornice: Zoran Stevanović · Izrada kostima: Tomislav Milošević, Mirjana Dopuna · Fotografija: Milena Koraćević