Muzika Ludovika Einaudija

VAJANJE VREMENA

Kulturni element u koprodukciji sa Muzejem grada Beograda

Konak kneginje Ljubice, Beograd, Srbija

- Premijera: 14. 12. 2019. -

Edicija: Muzički svodovi Beograda

Reditelj: Tadija Miletić

Prostor: Nikola Kalović
Vreme: Mila Stijak
Klavir: Dina Miletić, Ana Spremić
image

Muzički urednik i muzička priprema: Dina Miletić · Foto, audio i video realizacija: AV Tim produkcija